13 maja przypadła 100 rocznica kanonizacji św. Małgorzaty Marii Alacoque. Święta ta wywarła ogromny wpływ na osobę Założyciela naszego Zgromadzenia, Ojca Józefa Litomiskiego i duchowość naszej rodziny zakonnej, która jej wielkie objawienia ,,uczyniła programem pocieszycielskiej egzystencji.” Ojciec Litomiski szeroko o tym napisał braciom w liście z 15 lutego 1946r., przygotowując całe Zgromadzenie do 25 rocznicy swojego powstania: ,,bez Getsemani, nie można właściwie zrozumieć ducha nabożeństwa do Najświętszego Serca. My -pocieszyciele- mamy być teoretycznymi i praktycznymi znawcami Serca Jezusa, Jego woli, Jego zamiarów, ale też Jego cierpienia. Wskazówką do teoretycznego poznania i praktycznej realizacji planów Jego Serca są dla nas nasze święte Konstytucje. Musimy być uczniami Jego Serca.”

Przygotowując się do piątkowego Święta Miłości objawionej w Sercu Zbawiciela, chcemy podzielić się kilkoma myślami naszego Założyciela:

* Powołanie każdego człowieka winno wyrażać się na modlitwie, szczególnie w adoracji, by przez nią wynagradzać Boskiemu Sercu Jezusa   na pamiątkę Jego śmiertelnego smutku. W ten sposób każdy powołany miał okazję składania ofiary wynagradzającej, dążąc jednocześnie do własnej doskonałości,

* Ze wszystkich sił winniśmy się starać wynagradzać krzywdy, którymi znieważane jest Najświętsze Serce Jezus

* Ile masz sił i na ile pozwalają ci możliwości, przyciągaj świat do Boskiego Serca,

* Jedni pokładają nadzieję w Boskim Sercu Jezusa, inni bojują  ze wszystkim tym, co złączone jest z Bogiem. Kto jest złączony  z Chrystusem, na pewno zwycięży. Niekiedy jesteśmy świadkami naszych porażek w walce ze złem; powodem tego są nasze grzechy, nasz brak miłości; dlatego rodzi się w nas pragnienie wynagrodzenia. To najlepsze i najpewniejsze wynagrodzenie przechodzi przez Boskie Serce. Przez świętą Małgorzatę, pokazał nam Pan starą prawdę, że żąda pokuty i wynagrodzenia,

* Pewnego razu św. Małgorzata Alacoque po komunii świętej poprosiła Pana Jezusa: „Naucz mnie, jak mam się modlić”. Jezus jej odpowiedział: „Módl się w ten sposób: Boże mój, jesteś dla mnie wszystkim, jesteś cały mój, a ja jestem Twoja. To cię będzie chronić przed każdą pokusą, nagrodzę wszystkie akty twojej miłości i przygotuję dla Ciebie miejsce w moim Królestwie.”