Wizyta Księdza Biskupa Františka była dla naszej wspólnoty wielkim darem ale i okazją do lepszego poznania się. Ksiądz Biskup miał możliwość odwiedzenia naszych pocieszycielskich wspólnot we Włocławku, w których miał możliwość celebrowania mszy świętych. Ponadto zapoznał się z naszą codzienną posługą w pobliskim Zakładzie Karnym, którą przybliżył o. Marek Sztukowski.

Pobyt w Polsce stał się okolicznością do poznania naszego miasta, katedry włocławskiej, Wyższego Seminarium Duchownego oraz zapoznania się z sylwetką bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Niewątpliwie wielkim duchowym doświadczeniem dla naszego Gościa była celebracja Mszy Świętej w Sanktuarium Męczeństwa bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, którego jak sam przyznał nazywa „przyjacielem z jednego rocznika”, gdyż w przyszłym roku przypadnie 50 rocznica ich święceń kapłańskich, które przyjęli w tym samym roku.