Tego dnia wszyscy Bracia Pocieszyciele połączyli się duchowo z naszym Ojcem Generałem we wspólnym uwielbieniu Boga za osobę naszego Założyciela. Była to dla nas kolejna okazja, by zatrzymać się nad tym jak Wielkie rzeczy uczynił nam Wszechmocny (por. ŁK1, 49), powołując do istnienia nasze Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani. Każdy dzień daje nam przestrzeń, by na adoracji Najświętszego Sakramentu tak jak umiłowany uczeń, spocząć na Jego Sercu. Jest to też moment, w którym otaczamy modlitwą naszych najbliższych, dobrodziejów i wszystkich których Pan stawia na naszej drodze.

Główne uroczystości upamiętniające Ojca Józefa Litomiskiego odbyły się w naszym domu generalnym w Mariance na Słowacji. Zebrani w Jego oratorium modliliśmy się wspólnie o dar beatyfikacji Ojca Józefa jak również nowych powołań. Oratorium jest dla nas wyjątkowym miejscem, gdyż w nim znajduje się ołtarz, przy którym Założyciel celebrował msze święte oraz kopia cudownego obrazu Matki Bożej Starobolesławskiej, której opiece zawierzył całą naszą wspólnotę.

Po modlitwie udaliśmy się do Sali Pamięci Ojca Litomiskiego, którą poświęcił o. Faustyn Wesołowski. Skrywa ona pamiątki po naszym Założycielu zgromadzone w ostatnich latach z naszych byłych klasztorów. Korzystając z tej sposobności przełożony naszego domu poświęcił również odnowione pomieszczenia w naszym klasztorze, których rekonstrukcję zaczęliśmy jeszcze przed epidemią korony.

Momentem kulminacyjnym dzisiejszego dnia była uroczysta Eucharystia celebrowana w naszej bazylice o 18.00 podczas której płomienne kazanie wygłosił nasz ojciec generał, przybliżając sens naszej posługi we współczesnym świecie.

Wieczorem usiedliśmy za przykładem Marii, by przy Jezusowych stopach w czasie adoracji eucharystycznej trawić w cichym Te Deum za udzielone naszemu Zgromadzeniu wszystkie łaski. Niech Bóg będzie uwielbiony za wielkie rzecz, które są naszym udziałem.