Wraz z wiernymi parafii Ducha Świętego we Włocławku, na terenie której znajduje się nasz Dom Prowincjalny w dniach 21-28 maja 2023 przeżyliśmy wyjątkowy czas misji świętych. Duchowymi przewodnikami byli księża ze Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła (michalici) – ks. Piotr i ks. Rafał. Wraz z nimi mieliśmy okazję głębiej zanurzyć się w świat archaniołów zawierzając się ich opiece.

W zakończeniu misji uczestniczył wyjątkowy gość ksiądz biskup Juane Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru z Watykaśkiej Dykasterii ds. Interpretacji Tekstów Prawnych. Jako trwały owoc naszych duchownych ćwiczeń poświęcił on figurę Świętego Michała Archanioła i przewodniczył mszy świętej odpustowej udzielając młodym parafii sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Modlimy się by ten czas, przyniósł konkretne działania w rzeczywistości naszego życia.