„Pani Jasnogórska! Witamy Cię i stajemy przed Tobą, jako Kościół włocławski, aby z radością  powiedzieć, że jesteśmy, pamiętamy i czuwamy” – tymi słowami pasterz diecezji  włocławskiej ks. biskup Krzysztof Wętkowski przywitał Matkę Bożą w znaku ikony Jasnogórskiej, która zaczyna peregrynację w diecezji włocławskiej, na terenie której znajduje się nasz dom prowincjalny.

W czasie przywitania Maryi został odczytany telegram Ojca świętego Franciszka, w którym papież zachęcł „do zachowania tradycji wiary Ojców, która umacniała i prowadziła włocławskich diecezjan w wierności Chrystusowi, Ewangelii i Ojczyźnie”.

W Bazylice Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli była celebrowana eucharystia inaugurująca Jubileusz 900-lecia Diecezji Włocławskiej oraz nawiedzenie Matki Bożej w znaku ikony Jasnogórskiej. Mszy Świętej przewodniczył ksiądz biskup Krzysztof Wętkowski, wraz z licznym gronem biskupów oraz prezbiterów. Wśród wiernych świeckich są przedstawiciele Parlamentu, władz samorządowych oraz wierni pragnący powitać Maryję w diecezji włocławskiej. W tak doniosłym wydarzeniu nie zabrakło równie nas – braci pocieszycieli, którzy włączyliśmy się w radość diecezji włocławskiej wypływającą z racji nawiedzenia ikony oraz jubileuszu 900 lecia.

Po mszy świętej udał nam się odwiedzić muzeum dedykowane św. Maksymilianowi Kolbe, który był ochrzczony w tutejszej bazylice.