O godzinie 16.oo zgromadziliśmy się na wspólnej modlitwie nieszporów w naszej kaplicy zakonnej. W ten sposób włączyliśmy się w tę wielką modlitwę Kościoła, by w liturgii godzin spotkać się z Nowonarodzonym. Następnie w refektarzu zgromadziliśmy się na wspólnej wieczerzy wigilijnej. Modlitwie błogosławieństwa przewodniczył o. Bonifacy Jankowiak – przełożony prowincjalny. Na Jego zaproszenie do wigilijnego stołu dołączyła wspólnota naszych braci posługujących w Sanktuarium Męczeństwa bł. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz osoby bliskie naszemu sercu. Nasz dom wypełnił się życzeniami oraz radosnym śpiewem kolęd.

Zwieńczeniem tej świętej nocy była Pasterka w pobliskim klasztorze sióstr karmelitanek.