W liturgiczne wspomnienie bł. Siostry Zdenki Szelingovej ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Krzyża, spotkaliśmy się w Domu Prowincjalnym we Włocławku przy ołtarzu pod przewodnictwem naszego przełożonego generalnego ojca Michała Krzysztofowicza, by wielbić Boga za dar życia s. Zdenki. Relikwie słowackiej męczenniczki beatyfikowanej przez św. Jana Pawła II 14 września 2003 w Bratysławie-Petržalke spoczęły już w trzech pocieszycielskich wspólnotach. Ofiara Jej życia i świadectwo umiłowania kapłaństwa głęboko wpisują się w koloryt pocieszycielskiej duchowości.

,,Wielkość cierpień Jezusa pomaga mi zrozumieć jego ogrom miłości. Dlatego moje cierpienia muszą całkowicie zatopić się w Jego odwiecznej miłości.”