W pierwszą sobotę miesiąca, gdzie o szczególną modlitwę w duchu wynagrodzenie prosiła Maryja w Fatimie nasze wspólnoty zakonne dziękowały za dar życia i powołania swojego Założyciela – Ojca Józefa Litomiskiego.

Opatrzność Boża tegoroczne obchody 64 rocznicy narodzin dla nieba Miłego Ojca wpisała dzień po pierwszym piątku miesiąca, w którym Kościół szczególnie pamiętał o Najświętszym Sercu Jezusa, znajdującym się w centrum pocieszycielskiej duchowości.

Dzień ten duchowo złączył wszystkich braci pocieszycieli, którzy w swoich klasztorach przygotowywali się do tego wyjątkowego wydarzenia przez modlitwę nowenny. Tegoroczną nowennę bracia według prośby przełożonego generalnego o. Michała Krysztofowicza ofiarowali w „intencji nowych powołań oraz uświęcenia już powołanych.”

Główne uroczystości Zgromadzenia odbyły się w Mariance, przy domu generalnym, którym przewodniczył ojciec generał. Wierni już na samym początku Mszy Świętej zapoznali się z życiorysem Ojca Litomiskiego a w czasie okolicznościowego słowa, wygłoszonego z tej okazji przez o. Michała poznali bliżej tajemnicę Ogrodu Getsemani oraz duchowości pocieszycielskiej.

Wierni, pielgrzymi oraz nasi duchowi przyjaciele uczestniczyli po zakończonej eucharystii w obrzędzie poświęcenia dębu niosącego imię świątobliwego Założyciela Zgromadzenia posadzonego przy drodze do Świętej Studni.

Tajemnica Ogrodu Getsemani jak mówił Ojciec Litomiski, przypomina nam, ,,że Jezus rozpoczął dzieło odkupienie swoim cierpieniem w Ogrodzie Getsemani. Prosił swoich uczniów, aby czuwali i modlili się z nim. Ten, który pocieszał ludzkie serca prosił w Ogrodzie Oliwnym człowieka o pociechę.”