W środowe (6 kwietnia 2022r.) popołudnie zgromadziliśmy się w Domu Macierzystym naszego Zgromadzenia w Wiedniu. Przybyliśmy by w czasie uroczystej eucharystii pod przewodnictwem o. Michała Krysztofowicza – naszego przełożonego generalnego – dziękować Bożej Opatrzności za 100 lat istnienia naszego Zgromadzenia. Po przywitaniu O. Faustyn Wesołowski odczytał dekret otwierający Rok Jubileuszowy oraz pozdrowienia, które otrzymaliśmy wraz z pamiątkowym różańcem od Ojca Świętego Franciszka.
W czasie homilii zostaliśmy zaproszeni do wypłynięcia na głębię naszej profesji zakonnej, która swoimi korzeniami sięga tajemnicy Ogrodu Oliwnego.

Po Mszy Świętej trwaliśmy na adoracji Najświętszego Sakramentu, zawierzając swoje dziś i swoje jutro Najświętszemu Sercu Jezusa. Ojciec generał w czasie modlitwy ogarnął wszystkich naszych współbraci, nasze domy, jak również tych, wśród których na co dzień posługujemy.
Kolejnym etapem naszego spotkania była modlitwa przed cudownym obrazem Matki Bożej Bolesnej Pocieszycielki – Patronki naszego Zgromadzenia, której obraz Ojciec Założyciel sprowadził z narodowego sanktuarium Czech – Starej Bolesławi.
Zwieńczeniem naszych uroczystości była modlitwa na pobliskim cmentarzu, gdzie dziękowaliśmy za życie naszych współbraci, ofiarnie pracujących dla Kościoła i naszego Zgromadzenia.

Kolejnym etapem obchodów jubileuszowych było otwarcie Roku Łaski od Pana we wszystkich pocieszycielskich wspólnotach: na Słowacji, w Austrii oraz Polsce. Data 7 kwietnia br. jest nad wyraz symboliczna gdyż wypadła w czwartek – dzień w którym czuwamy z Jezusem na adoracji.
Z tej okazji zgromadziliśmy się we Włocławku w sanktuarium Męczeństwa bł. Ks. J. Popiełuszki. Uroczystościom 100 lecia na etapie prowincjalnym przewodniczył ojciec prowincjał Bonifacy Jankowiak, których w czasie mszy świętej przybliżył tajemnicę pocieszycielskiej duchowości, którą kształtuje stojąca pod Krzyżem Bolesna Pocieszycielka – Matka Jezusa. To właśnie Jej wstawiennictwu i opiece zawierzył nas na samym początku Założyciel naszego Zgromadzenia.

Wydarzenie jubileuszowe stały się dla nas okazją by wyśpiewać Bogu uroczyste Te Deum za dar naszej rodziny zakonnej i jej obecności w Kościele.

Charyzmaty, którymi żyją konsekrowani na całym świecie są przede wszystkim darem dla wierzących, dlatego po mszy świętej zgromadziliśmy się wraz z naszymi przyjaciółmi przy wspólnym stole, by trwać w jubileuszowej radości.

Stulecie obchodów powstania Naszej Wspólnoty będzie owocowało w bogate duchowe wydarzenia. Możemy do nich zaliczyć wygłoszenie św. Brata Alberta Chmielowskiego za nowego patrona Braci Pocieszycieli, ukazanie się dwóch nowych publikacji ukazujących charyzmat oraz historię Zgromadzenia, ogłoszenie Roku Modlitwy w intencji powołań oraz wielkich celebracji liturgicznych czekających nas w Pępicach, Złotych Moravciach, Mariance oraz we Włocławku.