Rok Jubileuszowy, który przeżywamy w naszym Zgromadzeniu nieustannie nas zaskakuje. Wczoraj nasz ojciec generał otrzymała materiały historyczne dotyczące osoby ojca Karola Moravčika, trzeciego przełożonego generalnego, którego osoba zapisała się złotymi literami w stuletniej historii naszej wspólnoty. Ojciec Karol wprowadził pocieszycieli na drogę posoborowej odnowy, przystosowując Konstytucje naszego Zgromadzenia do odnowy życia konsekrowanego, których pierwszy egzemplarz został przekazany do klasztornego muzeum w Mariance. Miedzy zyskanymi pamiątkami znajduje się: obraz Getsemani będący własnością Ojca Karola, jego fotografie, wspomnienia, krzyż, oraz różaniec.

Trzeci generał przetarł szlaki Zgromadzenia na amerykańskiej ziemi, służąc wspólnocie wiernych w trzech parafiach, wznosząc przed tym ogromny gmach niższego seminarium duchownego pocieszycieli w Sarni. Również dzięki staraniom Ojca Karola powstała Polska Prowincja Zgromadzenia, której symbolicznego początku należy upatrywać na Jasnej Górze, gdzie przed Czarną Madonną składał swoje śluby zakonne pierwszy polski prowincjał.