Wspólnota naszego Domu Prowincjalnego włączyła się w oczekiwanie na przyjście Matki, która nawiedza wiernych naszej pocieszycielskiej parafii w znaku Jasnogórskiej ikony. W poniedziałkowe popołudnie uczestniczyliśmy w Eucharystii w Sanktuarium Męczeństwa bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w czasie której wraz z delegacją braci w sposób uroczysty przewieźliśmy Ikonę Bogurodzicy do naszego klasztoru na Michelinie. We wtorek rano uroczystej Eucharystii przewodniczył nasz przełożony generalny, który przybliżył nam misterium cudu w Kanie Galilejskiej. Po mszy świętej odnowiliśmy nasz akt oddania Matce Bożej.