– Uważnie obserwujmy Kościół, jakim dzisiaj jesteśmy, a stwierdzimy, że on dużo mówi, a mało się modli. Zajmuje się sprawami niebędącymi w jego kompetencji, a zaniedbuje właściwą sobie misję, którą jest głoszenie Jezusowej Ewangelii – mówił kard. Robert Sarah do prezbiterów diecezji włocławskiej, przybyłych 16 maja do sanktuarium św. Józefa patrona diecezji włocławskiej w Sieradzu.

Emerytowanego prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów powitał biskup włocławski Krzysztof Wętkowski. Obok biskupa diecezjalnego i biskupa seniora Stanisława Gębickiego, w wydarzeniu uczestniczyło około 300 prezbiterów, w tym również nasi współbracia.                W programie dorocznej diecezjalnej pielgrzymki kapłanów znalazła się konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza św.

W konferencji do kapłanów, kard. Sarah ukazał św. Józefa jako nauczyciela modlitwy. W tym celu nawiązał najpierw do rzeczywistości Nazaretu. – Aby wzrastać w wierze, miłości i wierności swoim początkom, Kościół musi nieustannie powracać do swoich korzeni, które tkwią głęboko w ziemi Nazaretu, gdzie Słowo Boże, które stało się ciałem, zechciało mieszkać przez trzydzieści lat, w tym wiele z nich pod ojcowską władzą św. Józefa – przekonywał purpurat.

W dalszej części kardynał zwrócił uwagę na milczenie Opiekuna Świętej Rodziny, opierając się na wypowiedziach św. Jana Pawła II i Benedykta XVI. – Milczenie Józefa jest uniżeniem się przed wcielonym Słowem i przyjęciem Ducha Świętego, aby móc miłować Pana i tych, których mu Pan powierzył – wyjaśniał, dodając, że milczenie jest warunkiem modlitwy kontemplacyjnej oraz otwarciem się na głos Boga. Zauważył również, że Ewangelie nie przekazują żadnego słowa Józefa, ale jego czyny. – Uczmy się milczenia, które ma być działaniem, a nie bezczynnością – zachęcał duchowny.

Rzeczywistość tę odniósł następnie do życia kapłańskiego. – Kapłan jest osobą konsekrowaną, poświęconą Bogu, wybraną dla Boga, która stale trwa przed Bogiem w postawie modlitwy, adoracji i kontemplacji. Jest to wspaniała definicja kapłana – podkreślił kard. Sarah, przypominając, że istotą posługi kapłańskiej jest stać przed Bogiem na modlitwie i w Eucharystii oraz służyć Bogu w drugiemu człowiekowi. – Bądźcie ludźmi Boga i ludźmi modlitwy jak Józef i jak Jezus – apelował do zgromadzonych.

Po adoracji Najświętszego Sakramentu, którą poprowadził ks. Tomasz Michalski, wikariusz biskupi ds. stałej formacji kapłańskiej sprawowana była Msza św., której przewodniczył kard. Robert Sarah.

W homilii gwinejski kardynał kontynuował myśli podjęte w konferencji. Podkreślił, że w modlitwie arcykapłańskiej Jezus prosi Ojca o dwie łaski dla swoich uczniów: o jedność ludzi i otoczenie chwałą wszystkich wierzących. – Wszędzie tam, gdzie zalążek jedności i komunii braterskiej zaczyna gromadzić wierzących w Ojcu i Synu, ta modlitwa Pana zostaje wysłuchana i przejawia swą skuteczną łaskę – pouczał. Wyjaśnił także, że chwała Boga nie oznacza mocy i panowania, ale miłość, która najpełniej wyraziła się w ofierze krzyża. – Wszechmocą miłości jest śmierć, jest umiłowanie do końca. A umiłować do końca znaczy umrzeć za swoich przyjaciół. Znaczy też im przebaczyć – tłumaczył homilista, zachęcając słuchaczy, by żyli tajemnicą krzyża w codziennym życiu i w ten sposób ukazywali światu chwałę Boga.

(za: www.diecezjawłocławska.pl)