Nasze pocieszycielskie wspólnoty włączyły się w radosny śpiew Kościoła Hosanna, który wybrzmiał w czasie liturgii Niedzieli Palmowej. Wraz z Ojcem Świętym przygotowujemy się czas nachodzących świąt, a jego słowa w tym niełatwym dla nikogo czasie niosą nadzieję i pokrzepienie: ,,Tam, gdy jest krzyżowany, w najtrudniejszym momencie Jezus realizuje swoje najtrudniejsze przykazanie: miłość nieprzyjaciół. Pomyślmy o kimś, kto nas zranił, obraził, rozczarował; o kimś, kto nas rozgniewał, nie zrozumiał lub nie był dobrym przykładem. Jak wiele czasu poświęcamy na rozmyślanie o tych, którzy nas skrzywdzili! A także na patrzenie w głąb siebie i lizanie ran zadanych nam przez innych, przez życie, lub historię. Jezus uczy nas dzisiaj, abyśmy na tym się nie zatrzymywali, ale reagowali. Aby przerwać błędne koło zła i ubolewań. Abyśmy na gwoździe życia odpowiadali miłością, na ataki nienawiści – czułością przebaczenia”.