,,Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z wielu cennych darów, ale jako dar największy, ponieważ jest to dar z samego siebie, z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia. Nie pozostaje ono ograniczone do przeszłości, skoro « to, kim Chrystus jest, to, co uczynił i co wycierpiał dla wszystkich ludzi, uczestniczy w wieczności Bożej, przekracza wszelkie czasy i jest w nich stale obecne…”

Ecclesia de eucharistia,  św. Jan Paweł II

Tegoroczne uroczystości Bożego Ciała ze względu na koronawirus odbyły się dużo skromniej niż zazwyczaj. W Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku po każdej mszy świętej wierni trwali na modlitwie uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem. Natomiast mieszkańcy Modzerowa wzięli udział  w uroczystej Eucharystii, której przewodniczył o. Ludwik Pociask, udając się bezpośrednio po jej zakończeniu w krótką procesję wokół kościoła.