Dziś wielka radość w naszym Zgromadzeniu! W uroczystość patronalną naszej wspólnoty wspomnienia Matki Bożej Bolesnej Pocieszycielki nasz postulant Piotr rozpoczął kolejny etap w swojej formacji zakonnej — nowicjat. Przez najbliższy rok we Włocławku pod kierunkiem o. Bonifacego będzie przeżywać czas intensywnego życia Ewangelią, włączając się w rytm modlitwy i pracy wspólnoty, a także przez studium historii, duchowości i zwyczajów będzie przygotowywać się do przyjęcia habitu pocieszycielskiego oraz wyboru drogi konsekracji. Ponad to jeden z naszych braci – Rafał Kubeł odnowił na ręce ojca prowincjała swoje śluby zakonne na kolejne dwa lata. Naszych najmłodszych Braci otaczamy modlitwą, dziękując Bogu za dar ich powołania.