Kolejnym przystankiem na naszej jubileuszowej mapie było schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Pępicach w którym mieszkają i posługują nasi współbracia. W liturgiczne wspomnienie św. Brata Alberta zgromadziliśmy się na uroczystej eucharystii pod przewodnictwem naszego przełożonego generalnego ojca Michała Krysztofowicza. Na wspólnym świętowaniu nie zabrakło naszych współbraci ze Zlátych Moraviec, Marianki oraz pocieszycieli z dwóch włocławskich wspólnot na czele z ojcem prowincjałem Bonifacym Jankowiakiem. Ponadto między zaproszonymi gośćmi wspólną radość dzielili z nami ksiądz Marcin Czerepak proboszcz tutejszej parafii oraz dziekan, jak również prezes Koła Brzeskiego św. Br. Alberta oraz mieszkańcy Domu.

Po rozpoczęciu Eucharystii i przywitaniu obecnych gości przez o. Zbigniewa Winiarza o. Faustyn Wesołowski odczytał dekret wygłaszający i zaliczający Br. Alberta w szereg patronów naszego Zgromadzenia. W czasie homilii o. Michał przybliżył postać Chmielowskiego oraz elementy duchowości łączące go z Założycielem naszej wspólnoty. Akcentem kończącym uroczystości przy ołtarzu była modlitwa litanii oraz uczczenie relikwii Świętego.

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy obrazek, różaniec oraz nowennę przez orędownictwo Ojca Józefa Litomiskiego, zaś wspólnota braci została obdarowana nowym ornatem z wizerunkiem Brata Alberta oraz kielichem mszalnym, mającym przypominać o tych wielkich dla nas wydarzeniach 😊.