Licheńskie sanktuarium w sobotnie przedpołudnie 18 listopada br. zgromadziło na wspólnej modlitwie zakonników posługujących w diecezji włocławskiej. W spotkaniu tym wzięli również udział nasi współbracia na co dzień pracujący w domu prowincjalnym we Włocławku. Punktem rozpoczynającym spotkanie była konferencja, którą wygłosił ks. Franciszek Filipiec MIC – misjonarz pracujący w Afryce. Myślą przewodnią była refleksja nad wspólnotą Kościoła wierną Słowu Bożemu, modlitwie, sprawowaniu sakramentów oraz na świadomości budowania jedności. Prelegent zachęcał słuchających, by poprzez własne świadectwo życia ukazywać piękno Ewangelii i bogactwo Kościoła. Kolejnym punktem był czas spędzony przed obliczem Eucharystycznego Chrystusa, podczas której obecni mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. W południe zgromadzeni księża i bracia udali się do bazylikii by zjednoczyć się na modlitwie przy Chrystusowym ołtarzu. Eucharystii przewodniczył ks. Adama Stankiewicz MIC – przełożony licheńskiej wspólnoty marianów. W homilii nawiązał do liturgii słowa, ukazując głębię chrześcijańskiej modlitwy. Ostatnim momentem spotkania był wspólny posiłek, podczas którego wszyscy zgromadzeni mieli możliwość podzielenia się doświadczeniem przeżywania swojej konsekracji. W spotkaniu wzięli udział konsekrowani. z Aleksandrowa Kujawskiego, Brdowa, Radziejowa, Kazimierza Biskupiego, Włocławka oraz Lichenia.