18 października w wigilię liturgicznego wspomnienia bł. Ks. Jerzego  Popiełuszki w Sanktuarium Jego Męczeństwa we Włocławku uczciliśmy 37. rocznicę śmierci Błogosławionego.

O 16.00 godzinie przy Krzyżu na Tamie zebrały się liczne poczty sztandarowe, przedstawiciele władzy, osoby życia konsekrowanego oraz kapłani. Po ułożeniu wieńców wyruszyła procesja do kościoła z relikwiami ks. Jerzego w czasie której modlono się różańcem z medytacjami przygotowanymi przez o. Damiana Koseckiego, kustosza Sanktuarium.

Po dotarciu na miejsce o godz. 17.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił ks. Biskup František Rabek, ordynariusz sił zbrojnych na Słowacji. W swoim słowie podkreślił: „błogosławiony Jerzy Popiełuszko oddał swoje życie w czasie prześladowania Kościoła przez reżim komunistyczny. Również na Słowacji zabito wielu kapłanów ze względu na ich wierność Chrystusowi i Kościołowi” – mówił słowacki ordynariusz wojskowy. Ukazując wartość świadectwa wierności bł. ks. Popiełuszki, podkreślił, że „Ksiądz Jerzy Popiełuszko był zasłuchany w to, czego żądał od niego Chrystus w okolicznościach, w których przyszło mu żyć i pełnić swoją kapłańską posługę; aby przez niego ludzie słuchali słów Chrystusa i w nim z Chrystusem się spotkali; jeśli nawet oznaczałoby to narażenie się na gniew i szykany ze strony władzy”.

We wspólnej koncelebrze nie zabrakło o. Michała Krysztofowicza przełożonego generalnego braci pocieszycieli z Getsemani, ojca prowincjała Bonifacego Jankowiaka, o. Damiana Koseckiego kustosza włocławskiego Sanktuarium, ojca duchownego WSD Remigiusza Zacharka.

W tegoroczne przygotowanie uroczystości włączyli się: Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność 80”, Urząd do Spraw Kombatantów i osób Represjonowanych, Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku, Krajowa Komisja Koordynacyjna Niezłomni Niepokorni działacze Antykomunistyczni Represjonowani RP NSZZ „Solidarność 80”.

Uroczystości ku czci Błogosławionego Jerzego zakończył się wspólnym spotkaniem przy stole wraz z księdzem biskupem Františkiem, któremu władze Solidarności wręczyły pamiątkowy medal.