W liturgiczne wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara mieliśmy możliwość na nowo przyjrzeć się przemyskiemu arcybiskupowi,  którego życie i przesłanie przybliżył nam ks. dr hab.  Lech Król.

W czasie eucharystii w domu sióstr sercanek we Włocławku udział, we wspólnym świętowaniu dnia, w którym siostry wspominają Założyciela swojego Zgromadzenia wzięli udzaił również nasi współbracia. Rok ten pod wieloma względami obfituje dla Służebnic NSPJ w wiele wydarzeń – przede wszystkim siostry wspominają 100 rocznicę narodzin dla nieba św. Józefa Sebastiana oraz 130 rocznicę powstania swojej rodziny zakonnej.