Początek roku kalendarzowego a dokładnie data 19 stycznia każdego roku gromadzi nas w domu zakonnym sióstr sercanek we Włocławku Michelinie. Dzień ten jest wspomnieniem św. Józefa Sebastiana Pelczara – Założyciela Zgromadzenia Sióstr NSPJ. Nasze wspólne świętowanie zaczęliśmy od Eucharystii, której przewodniczył ks. prałat Marek Sobociński – Dyrektor Domu Dobrego Pasterza, zaś homilię wygłosił ks. prałat Lech Król, referent diecezjalny ds. życia konsekrowanego Diecezji Włocławskiej.

Ks. Profesor w swoim słowie ukazał osobę Założyciela przede wszystkim jako kapłana i biskupa. Przytoczył słowa św. Pawła: „abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani” wzywając siostry i braci do życia zgodnego z naszym powołaniem. Przytoczył fragment kolekty: „Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojego natchnienia święty Józef Sebastian, biskup, słowem, pismem i przykładem uczył dróg sprawiedliwości…” dając świadectwo kapłana, który swoją twórczością, powołaniem i życiem, uczył dróg sprawiedliwości.

Po celebracji liturgii udaliśmy się do refektarza, aby ciesząc się wspólnotą spożyć posiłek i wzajemnie porozmawiać przy stole. Na zakończenie siostrę przełożona Genowefa podziękowała gościom za przybycie i zapewniła o modlitwie.