W tym roku po raz  25 dzięki św. Janowi Pawłowi II  w święto Ofiarowania Pańskiego przeżywamy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W tym wyjątkowym dla nas dniu zjednoczyliśmy się na wspólnej celebracji Eucharystii, której przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił o. prowincjał Bonifacy Jankowiak. Dzień ten wezwał nas do dziękczynienia za osobę Ojca Założyciela Józefa Litomiskiego jak również za powołanie każdego brata. Świadomi swoich słabości każdego, dnia wzywamy mocy Ducha Świętego, pamiętając o słowach konsekracji, które każdy z nas usłyszał w dniu ślubów wieczystych: ,,pokornie przeto prosimy ześlij Ducha Świętego na Twoje sługi, którzy żywą wiarą przyjęli słowa Chrystusa. Wzmocnij ich umysły, a życie upodobnij do nauki Ewangelii. Niech kwitnie w nich serdeczna miłość i niech płonie w nich pragnienie służenia braciom, aby świadczyli, że Ty jesteś jedynym i prawdziwym Bogiem, który z nieskończoną dobrocią kochasz wszystkich ludzi. Spraw, Panie, aby w życiu obecnym mężnie pokonywali trudności i zgodnie z Twoją obietnicą osiągnęli wieczną nagrodę w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego.”