Dzień Życia Konsekrowanego jest wspaniałą okazją, by podziękować Bogu za dar powołania i to nie byle jakiego 🙂 Jesteśmy duchową rodziną Ojca Litomiskiego, który wskazał nam miejsce przy Sercu Zbawiciela w Ogrodzie Getsemani. Tam już od 100 lat – chociaż bez skrzydeł – uczymy się być aniołami w których Jezus może znaleźć pociechę i oparcie.

Święto Ofiarowania otwiera nam oczy, że nie żyjemy tylko dla siebie, ale mamy stawać się darem dla innych. Mało tego 🙂 Ofiarowanie uczy nas również wyciągać ręce w kierunku nieba, by każdego dnia przyjmować wielkie i małe gesty miłości naszego Ojca.

Żyjąc w pocieszycielskiej rodzinie łączymy się ze wszystkimi braćmi trwając w jednym wielkim uwielbieniu Boga za dar naszej KONSEKRACJI 🙂