Czas Wielkiego Postu sprzyja, by na nowo spojrzeć na najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa jakimi była męka, śmierć i Jego zmartwychwstanie. Zapraszamy Was, by ten wyjątkowy czas przeżyć ze świętymi, którzy Chrystus dał udział w swoich zbawczych wydarzeniach. Dlatego polecamy wam film TAJEMNICZA RADOŚĆ, by oczami sługi Bożej Matki Róży Vůjtěchovej założycielki Zgromadzenia naszych sióstr pocieszycielek spojrzeć na misterium Ogrójca.

Cały film znajdziecie tu: TAJEMNICZA RADOŚĆ