Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością i dumą. Po raz kolejny  nasz współbrat ze Zlátych Moraviec – o. Józef Kendra, został doceniony za wierność wypływającą ze swojego powołania. Tym razem o. Józef otrzymał brązowy medal z Instytutu Pamięci Narodowej w czasie uroczystości jego wręczenia 3 listopada  w Palffyho palaci w Bratysławie za opór przeciwko niedemokratycznym reżimom i walkę o przywrócenie wolności i demokracji udzielony przez Pana Jerguša Sivoša, PhD – Przewodniczącego Rady IPN – u. Medal został przekazany przez o. Chryzostoma Vadrnu na ręce przełożonego generalnego o. Michała Krysztofowicza, który w czasie braterskiego spotkania w Zlátych Moravciach w gronie wspólnoty pocieszycielskiej przekazał go wraz z dyplomem Ojcu Józefowi. Dopełnieniem tak doniosłej chwili była wiązanka kwiatów oraz uroczysty obiad. Ojciec Kendra dla młodszego pokolenia pocieszycieli pozostaje niezmiennie wzorem wierności raz danego Bogu słowa i dotrzymania go w najbardziej ekstremalnych chwilach, których życie mu nie oszczędziło.