W sobotnie przedpołudni konsekrowani diecezji włocławskiej zgromadzili się w domu księży orionistów we Włocławku. Zgromadzonych przywitał ks. Józef Pilich FDP– dyrektor domu zakonnego.

O 10.30 wysłuchaliśmy konferencję o. Mariusza Uniżyckiego OFM, który przybliżył nam postać św. Franciszka, obalając mit że święty był tylko radosnym Bożym szaleńcem. Ojciec Mariusz wspomniał o testament świętego, który wzywał braci do autentycznej radości. Zwrócił również naszą uwagę w jaki sposób Franciszek służył trędowatym, którzy byli wykluczeni społecznie, a nawet potępiani za swoją chorobę, która dla wielu była przejawem grzesznego życia.

O tym wszystkim mieliśmy możliwość porozmyślać na adoracji, w czasie której istniała również  możliwość skorzystania z sakramentu pojednania.

Po ok. 45 min trwania przed Panem rozpoczęła się eucharystia, której przewodniczył proboszcza parafii Najświętszego Serca Jezusa we Włocławku ks. Jerzy Ćwiklak FDP.

Homilię wygłosił wspominany już ksiądz Józef. Zachęcił nas do refleksji w jaki sposób realizujemy nasze powołanie w życiu wspólnym oraz w życiu duchowym.