Taki pierwszy wpis pojawił się pod adresem Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani, które w uroczystym spotkaniu w pałacu biskupim Diecezji Nitriańskiej zostało docenione i uhonorowane przez Ojca Świętego Franciszka medalem PRO ECCLESIA ET PONTIFICE, który przekazał ojciec biskup Viliam Judak naszemu współbratu o. Józefowi Kendrze.

Nasz senior dożywający obecnie 93 rok życia został doceniony za swoją postawę i wierność powołaniu, jakie ofiarował Zgromadzeniu oraz pracy duszpasterskiej w nitriańskiej diecezji. Przez długie lata o. Józef pełnił posługę rektora w Kościele Boskiego Serca Jezusa, do którego wspólnota pocieszycieli powróciła w latach 90 po upadku systemu komunistycznego. Ojciec Józef z zapałem podjął się obowiązku rekonstrukcji kościoła wraz z przylegającym do niego obiektem klasztornym ale przede wszystkim do odnowienia życia duchowego i sakramentalnego mieszkańców miasta i okolicznych wiosek.

Uroczystość zgromadziła przedstawicieli naszych władz zakonnych – ojca generała wraz z członkami rady generalnej, współbraci, księdza dziekana złotomorawieckiego oraz najbliższych współpracowników ojca biskupa. Po miłym akcie wręczenia medalu oraz dekretu nasza wspólnota została zaproszona do stołu wraz z pasterzem diecezji, przy którym o. Józef dzielił się wydarzeniami towarzyszącymi mu na początku drogi jego kapłańskiego i zakonnego życia.