Podążając śladami naszego Założyciela, nasz współbrat o. Chryzostom Vadrna zawędrował do Państwowego Archiwum w Pradze. Stało się ono dla nas kopalnią wiedzy i pozyskania nowych informacji o naszych współbraciach, ich życiu, powołaniu jak również drodze cierpienia, którą przeszli w 1950 roku w czasie likwidacji życia konsekrowanego w ówczesnej Czechosłowacji. Archiwum Domu Generalnego wzbogaciło się o nowe fotografie oraz dokumenty, które pomagają nam wciąż na nowo odkrywać życie i historię naszej małej, choć wyjątkowej wspólnoty. Jednocześnie jest to dla nas kolejny krok w zbieraniu i poszerzaniu informacji dzięki którym będziemy mogli otworzyć drogę procesu beatyfikacyjnego naszego zakonodawcy – o. Józefa Litomiskiego.