Wigilia Bożego Narodzenia owocowała w naszym domu nie tylko poprzez zewnętrzne przygotowania ale przede wszystkim w czas spędzony z Panem. Przed wieczerzą wigilijną zebraliśmy się w naszej kaplicy na adoracji Najświętszego Sakramentu, gdzie modlitwą nieszporów uczciliśmy tajemnicę narodzenia naszego Zbawiciela. Następnie udaliśmy się do zakonnego refektarza gdzie ojciec prowincjał Bonifacy Jankowiak pobłogosławił świąteczne dary i złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Przy wspólnym stole nie zabrakło braci ze wspólnoty Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz zaproszonych gości. Momentem kulminacyjnym była uroczysta pasterka celebrowane w klasztorze sióstr karmelitanek na Michelinie oraz w kościele Matki Bożej Fatimskiej.