W Roku Jubileuszowym przeżywanym w naszym Zgromadzeniu z racji 100 rocznicy Jego powstania zapraszamy Was do wspólnej modlitwy przez orędownictwo naszego Ojca Założyciela Józefa Litomiskiego. Teksty modlitw na każdy dzień Nowenny znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce ,,Ojciec Założyciel”. Niech ten czas będzie czasem naszej wzajemnej duchowej łączności, a Ten, który jak wierzymy, wstawia się za nami wyprosi Wam wszystko, czym pragnie obdarować Was Bóg.

Wasi Bracia pocieszyciele