Nasza włocławska parafia Matki Bożej Fatimskiej stała się w sobotnie przedpołudnie Wieczernikiem, w którym 33 młodych ludzi przyjęło przez posługę księdza biskupa Stanisława Gębickiego dary Ducha Świętego w sakramencie dojrzałości chrześcijańskiej. W uroczystości wziął również udział ksiądz dziekan Sławomir Deręgowski wraz z towarzyszącym księdzu Biskupowi diakonem. Po pamiątkowej fotografii przedłużeniem przeżywanej radości była agapa przy wspólnym stole.