W tym roku ulicami naszej włocławskiej parafii, której patronuje Matka Boża Fatimska odbyła się już po raz 20 procesja Bożego Ciała. Procesja, która zadziwia swoją długością liczącą przeszło 13 kilometrów. Staje się ona fenomenem nie tylko w lokalnej diecezji ale zapewne i kraju.
Na osiedlu przy ulicy Płockiej rozpoczęła się eucharystia sprawowana przez o. Damiana Koseckiego – kustosza Sanktuarium Męczeństwa bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. To właśnie po niej wierni naszej parafii i nie tylko wyruszyli wraz z Najświętszym Sakramentem do kolejnego ołtarza w Łęgu. Dalszymi miejscami naszej modlitwy były ołtarze, przy których były również sprawowane msze święte: w Modzerowie, Józefowie oraz Rybnicy, która zamknęła tegoroczną procesję.
Orszak z Eucharystycznym Chrystusem stał się dla nas okazją do wyznania naszej wiary w Jego realną obecność pośród nas, jak również doświadczeniem Jego bliskości, Pana, który „zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się Jego dzieciom powodzi”.