„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny”

– powiedział Pan Jezus do św. Małgorzaty Marii Alacoque.

CZYM JEST GODZINA ŚWIĘTA?

Swoje początki bierze z ostatnich chwil ziemskiego życia Jezusa, w których uczestniczą również jego uczniowie. Ewangelie opisują w najdrobniejszych szczegółach ten moment: Syn Boży, Nauczyciel, samotny, pochylony, z twarzą zwróconą ku ziemi, pocący się krwią i modlący się do Ojca. Jak nigdy przedtem wygląda tak bardzo ludzko. To „noc”, „walka”, „samotność”, „modlitwa”, „pragnienie”, „ofiara”, które TU Jezus przeżywa zwiastują nadejście Jego Godziny, moment, w którym wyrazi głębokie pragnienie miłości i bliskości. „Czuwajcie i módlcie się”. Wsłuchując się ponownie w to zaproszenie Pana, możemy zrozumieć o co Nauczyciel wtedy poprosił swoich uczniów. O to samo prosi dzisiaj nas.

HISTORIA I KULT

Historia i kult Godziny Świętej wywodzi się z objawień w Paray-le-Monial (Paryż) i ma swój początek w6 nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W 1674 roku Jezus objawił się w trakcie adoracji „małej siostrze” Św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690). Mówiąc o Getsemani rzekł do niej: „To w tym miejscu przeżyłem największe cierpienie, opuszczony przez ziemię i niebo, obciążony grzechami całego świata… i żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi.” W tej Godzinie Jezus dał jej uczestniczyć w śmiertelnym smutku, który odczuwał w Ogrodzie Oliwnym. Taki jest początek nabożeństwa Godziny Świętej, które opiera się na trzech głównych zasadach zapisanych We wspomnieniach św. Małgorzata Maria, mówi o trzech głównych zasadach: modlitwie wynagradzającej, zjednoczeniu z cierpiącym Jezusem w Getsemani i geście pokory.

JAK ODPRAWIA SIĘ GODZINĘ ŚWIĘTĄ

W czasie godzinnej medytacji towarzyszymy Jezusowi w trwodze konania w Ogrójcu pozostając w milczeniu lub wypowiadając głośno dowolną modlitwę. To Duch ma prowadzić modlitwę, w której pragniemy dzielić z Jezusem tą chwilę: cierpieć z Nim, na nowo przeżyć strach, lęk, walkę, opór wobec kielicha goryczy. Ale także dzielić z Jezusem prawdziwą radość, niekończący się pokój, który rodzi się z powierzenia się woli Ojca i pewności bycia umiłowanymi przez Niego.

KIEDY ODPRAWIA SIĘ GODZINĘ ŚWIĘTĄ

Jezus poprosił Świętą Małgorzatę by godzina modlitwy była przeżywana w czwartek w godzinach wieczornych od jedenastej do północy. By umożliwić uczestnictwo w tym pięknym nabożeństwie jak największej liczbie osób, Kościół proponuje odprawianie tej modlitwy również w godzinach popołudniowych.

GDZIE ODPRAWIA SIĘ GODZINĘ ŚWIĘTĄ

Godzinę świętą można odprawiać w kościele w obecności Najświętszego Sakramentu, ale również w jakimkolwiek innym miejscu; we wspólnocie lub prywatnie. Ważne jest, by w czasie tego nabożeństwa całym sercem zbliżyć się do Jezusowego Serca i rozmyślać nad Jego Męką i śmiercią lub nad Jego niepojętą miłością objawioną nam w ustanowieniu Najświętszego Sakramentu.

Mając świadomość własnych grzechów chcemy zanurzać siebie oraz naszych Ubogich Przyjaciół, często uwikłanych różnymi formami ubóstwa, nałogami i bezdomnością w Najświętszym Sercu Jezusa prosząc go o miłosierdzie dla nas i całego świata, a także uwielbiając Go za to, że oddał Swoje życie za nas, byśmy mogli żyć w pełni i obfitości!