Liturgiczne wspomnienie św. Faustyny ma dla naszej wspólnoty ogromne znaczenie. W roku 2013 przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego ówczesny przełożony generalny naszego Zgromadzenia o. Ludwik Pociask uroczyście ogłosił św. Faustynę nową patronką braci pocieszycieli. Jest ona dla nas wzorem adoratorki eucharystycznego Jezusa. Zatem jej wspomnienie jest symbolem jedności wszystkich naszych braci, którzy na różny sposób w swoich wspólnotach dziękowali za jej życie. W domu prowincjalnym na Michelinie uroczystością zakonnym przewodniczył ojciec Marek, wygłaszając okolicznościową homilię. Po południu przeżywaliśmy adorację Najświętszego Sakramentu, dziękując Bogu za dzieło Jego miłosierdzia.