Trwając w uwielbieniu Boga za 100 lat obecności naszego Zgromadzenia w Kościele Powszechnym tym razem zgromadziliśmy się w Sanktuarium Męczeństwa bł. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku, by w czasie Eucharystii dziękować za:

–  25 lecie istnienia pocieszycielskiej parafii Matki Bożej Fatimskiej,

– 40 lecie istnienia Polskiej Prowincji Braci Pocieszycieli,

-100 lecie erygowania naszej rodziny zakonnej.

Uroczystością przy włocławskiej tamie przewodniczył ksiądz biskup Krzysztof Wętkowski, który w swojej homilii zwrócił uwagę, że doświadczenia życia Ojca Założyciela, orędzia fatimskiego oraz przyczyny śmierci bł. Jerzego łączy jedno słowo „komunizm”. Powstające Sanktuarium Męczeństwa i charyzmat pocieszycieli stały się swoistym memeto tych trudnych czasów.

Radością naszych jubileuszy podzieliliśmy się z kapłanami, którzy wraz z nami celebrowali wieczorną eucharystię, osobami życia konsekrowanego z którymi splotły się nasze życiowe drogi. Na centralne uroczystości przybyli również przedstawiciele władz miasta i samorządów. Nie zabrakło współpracowników i przyjaciół naszego Zgromadzenia.

Z zagranicy przybyli nasi współbracia wraz z przełożonym generalnym o. Michałem Krysztofowiczem, który w słowie końcowym przybliżył zebranym historię naszego Zgromadzenia a na ręce kustosza Sanktuarium o. Damiana Koseckiego przekazał dar relikwii bł. Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Rok Jubileuszowy przeżywany w naszym Zgromadzeniu otworzyliśmy 6 kwietnia 2022 w Domu Macierzystym w Wiedniu, a jego obchody mają charakter stacyjny. Rok ten przeżywamy we wszystkich pocieszycielskich wspólnotach. Jest on ściśle złączony z łaską odpustów nadanych na ten czas przez Penitencjarię Apostolską, codzienną dziękczynną modlitwą jubileuszową Zgromadzenia oraz bogatymi inicjatywami duszpasterskimi.

W setną rocznicę powstania naszego Zgromadzenia po raz kolejny chcemy powtórzyć: Wszystko dla pocieszenia Boskiego Serca Jezusa.