W sobotnie przedpołudnie w domu macierzystym Zgromadzenia Sióstr Sióstr Boskiego Serca Jezusa w Rajhradzie odbyły się uroczystości zakończenia diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego Matki Rózy Vůjtěchovej, Sługi Bożej, Matki Rózy Vůjtěchovej – Założycielki Zgromadzenia. Uroczystości rozpoczęły się uczczeniem pamięci Matki Róży na rajhradzkim cmentarzu na którym spoczywają Jej doczesne szczątki, po czym nastąpiła msza dziękczynna, której głównym celebransem był ksiądz Karol Orlita – wikariusz biskupi diecezji brnieńskiej. Po eucharystii nastąpiła publiczna ceremonia zakończenia procesu na stopniu diecezjalnym, której przewodniczył J.E. Mons. Pavel Konzbul – biskup ordynariusz. Uroczystość ta wiązała się ze złożeniem przysięgi wieczystej, publicznym opieczętowaniem dokumentów wyznaczonych przez Kongregację do Spraw Kanonizacyjnych i przekazaniem ich do Rzymu. Diecezjalny etap beatyfikacji Matki Róży został otwarty 30 listopada 2019 roku w Rajhradzie przez księdza biskupa Vojtecha Cikrle, ówczesnego ordynariusza brieńskiego.