Kolejnym punktem na naszej drodze był Grąbliński Las – miejsce objawień Matki Bożej. To właśnie tu, w zaciszu kościoła sióstr anuncjatek spędziliśmy czas na cichej adoracji Najświętszego Skramentu, po której nawiedziliśmy 3 miejsca objawień Maryi w tutejszym lesie. Przez drzewem na którym pierwotnie był zawieszony cudowny wizerunek Matki Najświętszej pomodliliśmy się modlitwą Anioł Pański.

Opuściwszy las udaliśmy się w kierunku licheńskiej bazyliki, by pokłonić się prze naszą Niebieską Matką.

Wieczór naszej wyprawy spędziliśmy pod krzyżem na włocławskiej tamie w duchowej obecności ks. Jerzego Popiełuszki.