Życzymy pokoju i pojednania serc, delikatności i wszelkiej subtelności, oraz aby Nowy Rok 2023 okazał się dla nas wszystkich lepszym.

Wasi bracia Pocieszyciele.

Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani zostało prawnie erygowane w 1922 roku we Wiedniu, czyli 100 lat temu i prężnie rozwijało się na terenie Austrii, Czech i Słowacji. Trudne czasy komunizmu niemalże całkowicie zlikwidowały życie zakonne na terenach ówczesnej Czechosłowacji. Prześladowania i uwięzienia współbraci doprowadziły niemalże do upadku. Nasi współbraci zostali osadzeni w więzieniach tylko dlatego, że byli zakonnikami.
O. Założyciel Józef Litomiski skrajnie wyczerpany fizycznie i psychicznie zmarł kilka lat po wyjściu z komunistycznego więzienia. Wydawało się, że to koniec. Jednak w roku 1982, czyli 40 lat temu, powstała polska prowincja. Jesteśmy już 40 lat w Polsce.
Naszym zakonnym posłaniem jest przyjmowanie wszystkich trudności i cierpień w duchu wynagrodzenia Boskiemu Sercu Jezusa za grzechy moje, Wasze, Kościoła, a zwłaszcza osób umierających.
Pomimo wszystko od 100 lat nadal trwamy na posterunkach.