Razem z całym Kościołem dziękowaliśmy dziś za tych, którzy przykładem swojego życia uczyli i uczą nas kochać. Święci – bo o nich mowa stają się dla nas widzialnym znakiem Bożej Miłości. W naszym domu prowincjalnym uroczystą eucharystię celebrował dla nas o. Faustyn Wesołowski, który pomógł nam głębiej spojrzeć na drogę do świętości – a konkretnie osiem dróg jakimi są Jezusowe błogosławieństwa. W czasie adoracji szczególnie dziękowaliśmy za świętych, których relikwie są zamontowane w naszej zakonnej kaplicy – św. Siostrę Faustynę Kowalską, św. Małgorzatę Alacoque, bł. ks. Jerzego Popiełuszkę oraz bł. Siostrę Zdenkę Szelingovą. Papież Franciszek rozważając o świętości powiedział: ,,święci nie są doskonałymi wzorami, ale osobami przenikniętymi Bogiem. Wszyscy święci byli przejrzyści, zmagali się, by usunąć plamy i ciemności grzechu, i przepuścić łagodne światło Boga. Taki jest cel życia, także dla nas.”