W uroczystość Matki Bożej Bolesnej, głównej patronki naszego Zgromadzenia przeżywaliśmy dwa doniosłe wydarzenia.  Nasz współbrat Wincenty Jęcek, po rocznej formacji w nowicjacie złożył swoje pierwsze śluby zakonne w Sanktuarium Męczeństwa bł. Księdza Jerzego we Włocławku. Zaraz po akcie obłóczyn i profesji br. Rafał M. Kubeł odnowił swoją profesję na okres trzech lat. Uroczystością zakonnym przewodniczył o. Damian M. Kosecki – wikariusz prowincjalny i kustosz sanktuarium. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Zbigniew Gmurczyk, ojciec duchowny pocieszycieli. Po zakończonej Eucharystii odbyła się agapa w domu prowincjalnym na Michelinie. Wśród zaproszonych gości znalazł ks. proboszcz br. Wincentego, rodzice oraz najbliżsi przyjaciele. Bogu składamy dzięki za dar najmłodszych współbraci prosząc również i Was o modlitwę w intencji nowych powołań do naszej wspólnoty.