24 CZERWCA – JUBILEUSZ W ZLATÝCH MORAVCIACH

Kolejną stacją Roku Jubileuszowego w naszym Zgromadzeniu były Zlaté Moravce – kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. biskup Viliam Judak – ordynariusz nitriański. W czasie homilii podkreślił wartość cudów eucharystycznych dla naszej wiary, cudów, które są przejawem Bożej Miłości. Wielkość tej miłości zrozumiał – kontynuował homileta – ojciec Józef Litomiski, przekazując ją założonemu przez siebie Zgromadzeniu Braci Pocieszycieli z Getsemani.

W uroczystości uczestniczyła wspólnota domu generalnego na czele z przełożonym generalnym, wspólnota zlatomoraviecka, bracia z domu prowincjalnego, Pępic oraz z Sanktuarium Męczeństwa bł. Ks. Jerzego Popiełuszki z Włocławka.

Przed błogosławieństwem przełożony generalny o. Michał Krysztofowicz podziękowała za obecność przybyłym gościom, przedstawiając pokrótce historię klasztoru w Moravciach oraz Zgromadzenia:

Czcigodny Księże Biskupie!

Mili moi bracia pocieszyciele!

Drodzy Przyjaciele, Goście i wszyscy zebrani na dzisiejszej Eucharystii!

Wspólnota braci pocieszycieli z Getsemani na co dzień widziana w tym kościele, dzisiaj jest zebrana w większej liczbie, gdyż jest to kolejna stacja naszego jubileuszowego dziękczynienia.

Początki naszego Zgromadzenia sięgają 1922 roku i są związane z osobą Ojca Józefa Litomiskiego. Wokół niego zebrało się w Wiedniu dwóch młodych mężczyzn o. Jan Polakovič oraz o. Klement Novák, który dali podwaliny nowemu Zgromadzeniu zakonnemu – Braci Pocieszycieli z Getsemani. Myślą, która ich zjednoczyła było pragnienie życia w duchu wynagrodzenia i pocieszenia Boskiego Serca Jezusa.

Zgromadzenie z błogosławieństwem Papieża Piusa XI erygował 7 kwietnia 1922 w Wiedniu kardynał Gustaw Piffl. Dlatego obecny rok przeżywamy jako dziękczynienie za 100 lat istnienia naszej rodziny zakonnej. Naszą radością jest możliwość uwielbienia Boga w miejscach, gdzie są nasze wspólnoty i wśród osób, którym na co dzień służymy, z którymi współpracujemy. Wspólnie uwielbiamy Boga za każde dobro, które zdziałał w sercach ludzkich, w Kościele i świecie poprzez wytrwałą modlitwę i ofiarną pracę kolejnych pokoleń naszych braci.

18 lat po zatwierdzeniu Zgromadzenia – czyli w roku 1940 – powstała w Zlátych Moravciach wspólnota, której pierwszym przełożonym został o. Marek Ondrejka, wspólnoty, która po dziś dzień pełni swoją misję przy kościele Najświętszego Serca Jezusa.

Wraz z pierwszymi braćmi przy klasztorze zamieszkało blisko 20 studentów. Część z nich kończyła szkoły w mieście, część studiowała prywatnie pod pilnym okiem profesorów i ojców Zgromadzenia. Z każdym rokiem przybywało studentów a Juwenal żył pełnią młodzieńczej energii. Część chłopców po zakończeniu kształcenia rozpoczynało formację w nowicjacie pocieszycieli w pobliskich Levicach. Klasztor przechodził swoje dobre i słabsze chwile nakreślone ówczesną sytuacją polityczną.

Dziś dziękujemy za braci, którzy każdego dnia ofiarowali i ofiarowują siebie i sprawy całego Kościoła Boskiemu Sercu Jezusa. Z tego „gorejącego ogniska miłości” czerpali i nadal czerpią siły do trwania w całkowitym oddaniu Bogu, zwłaszcza w czasie adoracji i w ofiarnej służbie ludziom.

Obecnie wspólnota liczy trzech braci. Nie szczędzą oni swoich sił w codziennym duszpasterstwie, otaczając swoją modlitwą i posługą sakramentalną również chorych w pobliskim szpitalu i domu starości. Godna uwagi jest „służba ucha” – sakramentu pojednania, gdzie bez przesady możemy powiedzieć, że w tutejszym klasztorze braci stali się „niewolnikami miłosierdzia” ze względu na wielką liczbę spowiedzi.

Z wdzięcznością wspominamy zmarłych braci, kładących podwaliny w tym miejscu przyszłym generacjom pocieszycieli, zwłaszcza tym, którzy nadludzką siłą wznieśli budowę naszego kościoła wraz z klasztorem.

Dziękuję braciom z lokalnej wspólnoty, braciom przybyłym z różnych domów Zgromadzenia, Panu Prezydentowi Miasta wraz z małżonką, siostrom kapucynkom, naszym przyjaciołom, gościom i wszystkim uczestnikom naszego jubileuszowego wydarzenia za wspólnotę modlitwy i obecność.

Niech Serce Jezusa „pełne dobroci i miłości” obdarzy Was swoimi łaskami a dla naszego Zgromadzenia stanie się „źródłem wszelkiej pociechy”, błogosławiąc nas nowymi powołaniami.

Za 100 lat istnienia i posługi Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani, chcemy z mocą powtórzyć: WSZYSTKO DLA POCIESZENIA BOSKIEGO SERCA JEZUSA!