Lato to czas odpoczynku. Korzystając ze sprzyjającej pogody zaplanowaliśmy dzień wyjazdu śladami naszego Założyciela. Tym razem wybór padł na Austrię (wcześniej pielgrzymowaliśmy po dzielnicach Pragi, rozpoczynając od nawiedzenia cmentarza, gdzie spoczywa nasz Fundator).

Pierwsze miejsce, które odwiedziliśmy na naszym szlaku było opactwo Heiligenkreuz. Wchodząc do kościoła akurat natrafiliśmy na wspólną modlitwę brewiarzową mnichów. Skorzystaliśmy z tego czasu wyciszenia i duchowo złączyliśmy się z modlącymi się cystersami.

Drugim punktem naszych odwiedzin był pierwszy dom nowicjatu naszego Zgromadzenia w Tullnerbachu, niedaleko Wiednia. Dom ten bracia wznieśli własnymi rękami w 1924r. i był zwany Willą Getsemani. Klasztor ten służył braciom w duchownym wzroście, tu stawiali swoje pierwsze kroki na drodze życia zakonnego. Oprócz codziennych wykładów i czasu spędzanego w kaplicy na adoracji Najświętszego Sakramentu nowicjusze troszczyli się o przyklasztorny ogród. Z czasem Ojciec Litomiski dokupił ogromną część pola, przylegającego do klasztoru, które bracia nazwali gospodarstwem Maria Sorg. Codzienna uprawa warzyw, troska o zwierzęta wśród których były konie, kury, gołębie były ogromną pomocą w utrzymaniu rozwijającej się wspólnoty.

Miły Ojciec regularnie, co dwa tygodnie odwiedzał najmłodszych członków Zgromadzenia, mając dla nich zawsze przygotowaną konferencję i czas na wspólne rozmowy. W kaplicy klasztornej znajdują się przepiękne witraże odzwierciedlające duchowość Zgromadzenia, między innymi: modlitwa Jezusa w Getsemani, Praskie Dzieciątko, święci: Klaudiusz de la Colombière, Benedykt Józef Labre, Jan Vianney.

Pod klasztorem bracia zbudowali grotę Matce Bożej z Lourdes, która swoim pięknem tak bardzo zachwyciła Ojca Litomiskiego, że w swoim testamencie wyraził pragnienie pochowania go w obecności Maryi wewnątrz groty.