Tradycyjnie już w Sanktuarium Męczeństwa bł. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku w ostatnią niedzielę miesiąca odbyły się dożynki parafialno -wiejskie. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. prałat Ireneusz Juszczyński z Brześcia Kujawskiego. Po Mszy Świętej w drugiej części programu o. Damian Kosecki zainaugurował VI Festiwal Piosenki Senioralnej oraz IV Festiwal Gołąbka Kapuścianego Kół Gospodyń Wiejskich. Organizatorami i sponsorami tegorocznych Dożynek Parafialnych byli: Parafia Matki Bożej Fatimskiej, Rycerze Kolumba z Rady 17327, Fundacja Polskiej Białej Gęsi.