O godzinie 18.oo w naszym sanktuarium w Mariance uroczyście otworzyliśmy Rok Jubileuszowy pod przewodnictwem naszego ojca generała. W czasie eucharystii ojciec Michał skoncentrował się na tajemnicy Ogrójca nakreśloną przez św. Jana podkreślając jedność wydarzeń zbawczych rozpoczętych w Ogrójcu, poprzez Kalwarię, która prowadzi do Tabernakulum. W tych trzech wydarzeniach, jak podkreślił kaznodzieja odbija się tekst ślubów zakonnych składanych w Zgromadzeniu Pocieszycieli.

Po komunii świętej ojciec Faustyn odczytał dekret otwierający Rok Jubileuszowy oraz pozdrowienia i błogosławieństwo od Ojca Świętego Franciszka. Kończąc uroczystość pomodliliśmy się w intencji zyskania odpustów zupełnych udzielonych przez Penitencjarię Apostolską pod zwykłymi warunkami.