Tradycyjnie już 18 października br., w Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy włocławskiej tamie odbyły się uroczystości upamiętniające 38. rocznicę Jego śmierci.

O godz. 17.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia którą celebrował zaproszony gość – ks. prał. Józefa Nowakowskiego, który jest rezydentem parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu.

W wygłoszonej homilii ks. prał. Nowakowski, jako naoczny świadek życia błogosławionego męczennika podzielił się wspomnieniami z ostatnich dni z życia księdza Jerzego oraz jego tragicznej śmierci. Przy tej okazji po wzbudził wiernych do pielęgnowania motta życiowego błogosławionego kapłana, które zaczerpnął z Listu św. Pawła do Rzymian: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12, 21).

Chwilę przed Mszą Świętą, na włocławskiej tamie, przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji miejskich złożyli wieńce pod krzyżem – pomnikiem upamiętniającym męczeńską śmierć księdza Jerzego. W uroczystości wzięli udział księża pracujący w Kurii Diecezjalnej, proboszczowie parafii włocławskich , moderatorzy oraz alumnów WSD, osoby konsekrowane oraz czciciele bł. Jerzego.

Wśród organizatorów i inicjatorów uroczystości znaleźli się: Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność 80”, Urząd do Spraw Kombatantów i osób Represjonowanych, Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku, Krajowa Komisja Koordynacyjna Niezłomni Niepokorni działacze Antykomunistyczni Represjonowani RP NSZZ „Solidarność 80”.

Fotografie za: Diecezja Włocławska