28. maja w Sanktuarium Męczeństwa bł. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku srebrny jubileusz kapłaństwa o. Marka Sztukowskiego CCG kapelana Zakładu Karnego jak również sióstr sercanek stał się dla całej naszej włocławskiej społeczności świętem i okazją do dziękczynienia Bogu za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę M.B. Bolesnej-Pocieszycielki. Niech Duch Święty dalej owocnie prowadzi Dostojnego Jubilata. W naszych modlitwach pamiętajmy o naszych kapłanach i módlmy się w intencji nowych powołań do życia zakonnego i kapłańskiego.