W dniu 28 grudnia 2022r. w godzinach wieczornych, w Domu Prowincjalnym odbyło się spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Przyjaciół Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani. Po wspólnej modlitwie i śpiewie kolędy, połamaliśmy się opłatkiem oraz złożyliśmy sobie życzenia. Koniec roku stał się dla nas refleksją podsumowania pracy naszego Stowarzyszenia oraz nakreślenia planów i celów na najbliższe miesiące.